Böcker

Anteskog Konsult AB

Lii Anteskog

 

 

 

 

"Lii Anteskog tar i sina tre böcker upp teman och frågor som är mycket centrala och angelägna

i vuxnas liv och kontakt med barn och ungdomar.

Hon väljer inte för svåra känslodilemman som vi kan hamna i. Det behändiga och behagliga formatet och layouten gör böckerna lättillgängliga, men samtidigt förmedlar de en djup kunskap och lifserfarenhet.

Lii Anteskog har en ödmjuk, varm och rättfram ton i texterma och dikterna, vilka också fint ackompanjeras av illustrationerna.

Med nyfikenhet vill man läsa vidare, men tvingas ideligen stanna upp. Man måste ge plats för de nya tankar, men också de personliga minnen och kännslor som väcks. Böckerna stimulerar verkligen till reflektion och samtal och jag kan intyga att dom fungerar suveränt bra vid fortbildning av personal i förskola och skola."

 

 

 

Britta Eckerberg

Psykolog i förskola och skola

 

 

 

 

 

Anteskog Konsult AB

Org-nr: 556856-5583

Telefon: 0705-769456

Mail: info@anteskogkonsult.se