Hur går det vanligtvis till?

Anteskog Konsult AB

Lii Anteskog

 

Hur går det vanligtvis till?

 

Struktur och trygghet/tillit är grundstenar för god handledning och god handledning är både avlastande, stärkande och kvalitetssäkrande för alla yrkeskategorier som arbetar med människor.

 

I handledning är min roll som handledare att leda samtalen och att hålla i ramarna och att bidra med förslag till /frågor kring alternativa synsätt/förhållningssätt.

 

Den psyko-sociala handledning jag bedriver, vilar på psykodynamisk och språksystemisk teoribakgrund.

Vid grupphandledning används gruppens kompetens via tex reflekterande team.

Vanligtvis pågår ett handledningpass i tre timmar en gång i månaden. Är det möjligt bör man kunna antingen komma direkt till hanldeningen på morgonen eller få gå hem efteråt. Allt för att få så stor effekt av handledningen som möjligt.

Oftast påbörjas handledningsprocessen redan innan de handledda kommer till handledningen och den processen pågår även efter avslutad handledning då kan det vara bra att inte ha jobb både före och efter handledningen.

 

Vid upppstarten skrivs ett kontrakt mellan mig och deltagarna. Ett kontrakt som vi arbetar fram tillsammans, där syfte, fokus och arbetsordning bestäms. Uppstarten innehåller också en lite längre presentationsövning.

Det brukar ta det första handledningstillfället i anspråk.

 

När så det är dags att börja arbeta i handledning börjar passet med en runda i syfte att inventera handledningbehovet och att komma överens om en arbetsordning, i den rundan ingår uppföljning av föregående tillfälle.Varje handledningstillfälle avslutas med en reflektion/utvärdering av dagens pass.

 

Själva handledningen utgår från den eller de som bett om handledning, det är den /de som bestämmer hur vi andra ska arbeta med dilemmat/frågeställningen. Det är av vikt att man alltid betsämmer HUR man ska prata tillsammans, så att det blir ett samtal som gör skillnad.

 

I min erfarenhetsbank finns olika metoder allt ifrån fri diskussion till olika kreativa metoder. Naturligtvis presenterar jag metoderna och är förstås också behjälplig med förslag på lämplig metod utifrån frågeställning/dilemma.

För att säkra kvaliten på mitt arbete har jag egen handledning både individuellt och i grupp.

 

Anteskog Konsult AB

Org-nr: 556856-5583

Telefon: 0705-769456

Mail: info@anteskogkonsult.se