Se mig som liten är

Anteskog Konsult AB

Lii Anteskog

 

Se mig som liten är

 

Om barns psykiska grundbehov.

 

Se mig som liten är berättar på ett enkelt och tydligt sätt om barns psykiska grundbehov. Behoven av att vara sedda, trygga, behövda och att duga. När dessa behov tillfredställs skapas hos barnen en förmåga till utveckling och personlig växt. En förutsättning för att kunna leva, älska och lära. Otillfredställda, däremot, lämnar behoven hos barnen en längtan, en längtan som inte sällan tar sig uttryck i ett destruktivt beteende. Det är det beteendet vi ibland möter hos barn idag. Vi kallar ungarna stökiga, oroliga, okoncentrerade o.s.v. Kanske skulle vår syn på dem förändras om vi istället såg den längtan som ligger bakom beteendet. Kanske skulle vi då också bemöta dessa barn på ett annat sätt än vad vi ofta gör idag.

Boken behandlar vart och ett av de fyra grundbehoven. Med exempel, dikter, bilder och diskussionsfrågor vänder den sig till vår intuitiva känsla för barns grundbehov. Det handlar om mänskliga grundbehov med fokus på barnen och boken bör läsas av alla som i samvaron med barn vill kalla sig vuxna.

 

 

Boken kan beställas via mail

180kr/st inkl frakt.

 

Anteskog Konsult AB

Org-nr: 556856-5583

Telefon: 0705-769456

Mail: info@anteskogkonsult.se