Om Lii

Anteskog Konsult AB

Lii Anteskog

 

 

Min grundutbildning är socionom med en fil.mag i socialt arbete. Handledarutbildad vid Institutet för handledning och konsultation. Är medlem i svensk handledarförening.

 

Sedan 1996 har jag arbetat i eget företag med handledning i grupp och individuellt. Idag har jag min utgångspunkt i Norrköping där jag har min mottagning, men reser också en hel del. Har genom åren handlett grupper och chefer inom bl.a. socialtjänst, myndighetsutövning och behandlare, äldreomsorg, skola, familjehem, vårdpersonal och olika boenden.

 

Född 1957 och har fyra vuxna söner, har tidigare arbetat bl.a. som skolkurator.

Som handledare är jag strukturerad och fokuserad på att skapa trygghet och tillit i handledningssituationen.

 

 

Anteskog Konsult AB

Org-nr: 556856-5583

Telefon: 0705-769456

Mail: info@anteskogkonsult.se